WYJAZDOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Opublikował: | 23 lipca 2019

W dniach 28- 30 czerwca zrealizowana została kolejna forma wsparcia dla uczestników z wszystkich grup docelowych tj. 3-dniowe wyjazdowe treningi kompetencji społecznych:

  1. Trening kompetencji społecznych dla 14 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo (II grupa docelowa).
  2. Trening umiejętności społecznych z elementami planowania rodziny dla 13 osób z I oraz III grupy docelowej (przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym).
  3. Trening kompetencji społecznych z elementami samoobrony dla 8 osób zagrożonych bądź doświadczających przemocy w rodzinie (IV grupa docelowa projektu).

Wszystkie szkolenia zostały zrealizowane w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku. Uczestnicy z I oraz IV grupy docelowej ponadto mogli pojechać tam z dziećmi, które podczas trwania szkolenia miały zapewnioną opiekę.
W załączeniu prezentujemy wybrane zdjęcia.