Rekrutacja “JA=SUKCES II”

Opublikował: | 11 stycznia 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach zaprasza osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub/oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, do udziału w projekcie:
„JA= SUKCES II”,
współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do:

 1. Osób przebywających w pieczy bądź opuszczających pieczę zastępczą (pow. 12 roku życia).
 2. Osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo.
 3. Młodzieży uczącej się (pow. 13 roku życia) pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Osób zagrożonych bądź doznających przemocy w rodzinie.

Proponujemy m. in:

 • warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem
 • szkolenia edukacyjne i zawodowe
 • wyjazdowe treningi kompetencji społecznych (w czasie wakacji, możliwość zabrania dzieci)
 • prawo jazdy kat. B
 • treningi efektywnego uczenia się
 • indywidualne usługi poszukiwania pracy

PODCZAS ZAJĘĆ GRUPOWYCH ZAPEWNIAMY
OPIEKĘ DLA DZIECI ORAZ POSIŁEK

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi
do 1 lutego 2019 r, w MOPS Mysłowice ul. Gwarków 24,
poniedziałek: 7.30-17.00, wt- czw: 7.30- 15.30, pt: 7.30- 14.00 pokój nr 1,
tel.32/317-36-33