Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „Ja= Sukces II”

Opublikował: | 30 sierpnia 2018

20 sierpnia rozpoczęły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 14 uczestników projektu (osób bezrobotnych z III profilem bądź biernych zawodowo). Każdy z nich ma zaplanowane 3 godziny zegarowe konsultacji (2 spotkania po 1,5 h).W trakcie ich trwania zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania dla każdego z uczestników, określający dalszą możliwą ścieżkę rozwoju zawodowego; uwzględniającą posiadane już kwalifikacje, doświadczenie oraz wykształcenie.