Zakończenie kolejnych form wsparcia w projekcie „JA= SUKCES II”

Opublikował: | 29 czerwca 2018

W czerwcu zakończyła się realizacja kolejnych form wsparcia dla wszystkich uczestników projektu „ Ja= Sukces II”. Zrealizowane zostały:

  1. Kurs komputerowy ECDL BASE dla 4 uczestników (młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Uczestnicy, którzy ukończyli go pozytywnie otrzymali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
  2. Indywidualne konsultacje psychologiczne. Zrealizowanych zostało 60 godzin zegarowych konsultacji dla 20 uczestników z I i III grupy docelowej (młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym).
  3. Szkolenie: „Komputer od podstaw” dla 20 uczestników bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo (II grupa docelowa projektu). W czasie trwania szkolenia zapewniona została także opieka dla dzieci uczestników.
  4. „Warsztaty psychoedukacyjne dla osób zagrożonych bądź doznających przemocy w rodzinie” dla 10 uczestniczek projektu (IV grupa docelowa). W ramach warsztatów, prócz spotkań grupowych, przeprowadzonych zostało 50 godzin zegarowych indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz 30 godzin zegarowych porad prawnych. W czasie trwania szkolenia zapewniona została opieka (także psychologiczna) dla dzieci uczestniczek.

W załączeniu prezentujemy wybrane zdjęcia ze wszystkich form wsparcia.