ZAKOŃCZENIE PIERWSZYCH ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

Opublikował: | 10 maja 2018

Zakończyła się realizacja pierwszych form wsparcia dla 40 uczestników projektu „Ja= Sukces II”, tj:

  1. „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla 20 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.
  2. Szkolenie „Komunikacja, motywacja i samorozwój” dla 20 osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poza zajęciami stacjonarnymi szkolenie będzie zawierało 2 wyjazdy aktywizujące:
    • Jumpcity i Pokój Tajemnic w Katowicach,
    • Górski Park Równica w Ustroniu.

W załączeniu prezentujemy wybrane zdjęcia.