Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Opublikował: | 23 stycznia 2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

Podstawa zatrudnienia: umowa na zastępstwo (od 01.02.2016-31.08.2016) w projekcie:
„Ja= Sukces”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego .

Podstawowe obowiązki pracownika socjalnego w projekcie:

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z uczestnikami projektu.
 2. Kompletowanie dokumentacji wynikającej z wywiadu, wymaganej do przyznania określonego rodzaju świadczeń.
 3. Zawieranie kontraktów socjalnych oraz realizowanie pracy socjalnej.
 4. Realizacja, monitoring oraz ewaluacja zawartych kontraktów socjalnych.
 5. Wnioskowanie o pomoc finansową dla uczestników projektu.
 6. Wprowadzanie wywiadów do systemu POMOST.
 7. Wprowadzanie danych uczestników projektu do kwestionariusza PEFS.
 8. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na polu pomocy społecznej.

Wymagania niezbędne:

 • kwalifikacje zgodne z wymogami ustawy o pomocy społecznej;
 • co najmniej roczny staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego;
 • znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego;
 • wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera (oprogramowania MS Office);
 • mile widziane doświadczenie przy realizacji projektu unijnego.
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagane dokumenty:
 • życiorys – CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24 pokój nr 27 – Sekretariat w terminie do 29.01.2016r.