“Ja = Sukces” Szkolenia Wyjazdowe

Opublikował: | 31 lipca 2017

Zakończyła się realizacja kolejnej formy wsparcia dla uczestników projektu „Ja =Sukces”. Były to 
5- dniowe szkolenia wyjazdowe, zrealizowane w terminie 1-5 lipca 2017r:


1. Trening kompetencji społecznych dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.
Trening został zrealizowany w hotelu „Kotarz” w Brennej.
W czasie jego trwania została również zapewniona opieka dla dzieci uczestników.

2. Trening umiejętności społecznych z elementami planowania rodziny osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Trening zrealizowany został w Domu Wczasowym „Tulipan”
w Zakopanem.

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z obydwu szkoleń.