Szkolenia Wyjazdowe

Opublikował: | 24 sierpnia 2016

25 sierpnia rozpocznie się realizacja kolejnej formy wsparcia dla uczestników projektu „Ja –Sukces”. Będą to 5- dniowe szkolenia wyjazdowe:

  1. Trening kompetencji społecznych dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. Trening zostanie zrealizowany w hotelu „Kotarz” w Brennej, w dniach od 25 do 29 sierpnia 2016r. W czasie jego trwania zostanie również zapewniona opieka dla dzieci uczestników.
  2. Trening umiejętności społecznych z elementami planowania rodziny osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Trening zrealizowany zostanie w Ośrodku Wczasowym „Kłos” w Wiśle, od 25 do 29 sierpnia 2016r.