Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

Opublikował: | 25 lipca 2016

4 lipca rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla 10 uczestników projektu „ Ja= Sukces”, tj. osób bezrobotnych, sprofilowanych przez Powiatowy Urząd Pracy jako najbardziej oddaleni od rynku pracy. Osoby te (po ukończeniu Programu Aktywizacja i Integracja) zostaną objęte Indywidualnym Doradztwem Zawodowym, w ilości 6h (3 spotkania po 2 godziny zegarowe). Doradztwo to ma na celu m. in. wypracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z uczestników.