Zakończenie programu aktywizacja i integracja (PAI)

Opublikował: | 25 lipca 2016

24 czerwca zakończyła się realizacja Programu Aktywizacja i Integracja dla 10 uczestników projektu „Ja= Sukces”. Program ten trwał 2 miesiące i składał się z 10 godzin prac społecznie użytecznych oraz 10 godzin Integracji Społecznej tygodniowo. Realizowany był w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Mysłowicach. Wszyscy uczestnicy zakończyli go pozytywnie i zostaną objęci indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym.