Zakończenie kursu komputerowego ECDL Standard Profile

Opublikował: | 25 lipca 2016

17 czerwca zakończyła się realizacja kursu komputerowego ECDL Standard Profile dla 7 uczestników projektu „Ja= Sukces” (młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Szkolenie obejmowało teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania certyfikatu ECDL Profile Standard oraz egzaminy zewnętrzne z poszczególnych bloków tematycznych (każda osoba zdawała 7 egzaminów). Wszyscy uczestnicy zdali je pozytywnie i tym samym uzyskali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.