Plan wypłat zasiłków w 2022 roku

Rodzaj świadczeniaZasiłki celoweZasiłki stałeZasiłki z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczychŚwiadczenia rodzinne 1-2000 alimentacyjne 1-700 Świadczenia pielęgnacyjne, spec.z.opiek., z.dla opiekunaŚwiadczenia rodzinne 2001-5000 alimentacyjne 701-1400Świadczenia rodzinne 5001-8000 alimentacyjne 1401 - ….Świadczenia rodzinne 8001-10000 Świadczenia rodzinne 10001-13000Świadczenia rodzinne 13001 - ….. Termin dodatkowy świadczenia rodzinneZasiłki okresowe I terminZasiłki okresowe II termin
Styczeń04.01.2022
04.01.22
10.01.2022
05-10.01.22
11-12.01.22
13-14.01.22
17-18.01.22
19.01.2022
20-21.01.22
26.01.2022
20.01.2022
21.01.2022
Luty02.02.2022
02.02.22
10.02.2022
03-07.02.22
08-09.02.22
10-11.02.22
14-15.02.22
16-17.02.22
18-21.02.22
24.02.2022
17.02.2022
18.02.2022
Marzec02.03.2022
02.03.2022
10.03.2022
07-09.03.2022
10-11.03.2022
14-15.03.2022
16-17.03.2022
18-21.03.2022
22-23.03.2022
28.03.2022
17.03.2022
18.03.2022
Kwiecień04.04.2022
04.04.2022
08.04.2022
06-08.04.2022
11.04.2022
12-13.04.2022
14.04.2022
15.04.2022
19-20.04.2022
26.04.2022
19.04.2022
20.04.2022
Maj04.05.2022
04.05.2022
10.05.2022
06-10.05.2022
11.05.2022
12-13.05.2022
16.05.2022
17.05.2022
18-19.05.2022
25.05.2022
19.05.2022
20.05.2022
Czerwiec02.06.2022
02.06.2022
10.06.2022
06-08.06.2022
09-10.06.2022
13-14.06.2022
15.06.2022
17.06.2022
20-21.06.2022
27.06.2022
20.06.2022
21.06.2022
Lipiec04.07.2022
04.07.2022
08.07.2022
06-08.07.2022
11.07.2022
12-13.07.2022
14.07.2022
15.07.2022
18-19.07.2022
25.07.2022
18.07.2022
19.07.2022
Sierpień02.08.2022
02.08.2022
10.08.2022
04-08.08.2022
09.08.2022
10-11.08.2022
12.08.2022
16.08.2022
17-18.08.2022
24.08.2022
18.08.2022
19.08.2022
Wrzesień02.09.2022
02.09.2022
09.09.2022
06-08.09.2022
09.09.2022
12-13.09.2022
14.09.2022
15.09.2022
16-19.09.2022
26.09.2022
19.09.2022
20.09.2022
Październik04.10.2022
04.10.2022
10.10.2022
06-10.10.2022
11.10.2022
12-13.10.2022
14.10.2022
17.10.2022
18-19.10.2022
25.10.2022
19.10.2022
20.10.2022
Listopad03.11.2022
03.11.2022
10.11.2022
07-09.11.2022
10-14.11.2022
15-16.11.2022
17.11.2022
18.11.2022
21-22.11.2022
24.11.2022
18.11.2022
21.11.2022
Grudzień02.12.2022
02.12.2022
09.12.2022
06-08.12.2022
09.12.2022
12-13.12.2022
14.12.2022
15.12.2022
16-19.12.2022
21.12.2022
15.12.2022
16.12.2022
UWAGA! NINIEJSZY HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE W CIĄGU ROKU!