Aktywny Samorząd

 

logo AS

W bieżącym roku PFRON ponownie ułatwia osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie można złożyć online w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) www.portal-sow.pfron.org.pl; bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie SOW także z innych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.
pobrane
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

System SOW przewiduje ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu.

Chcesz wnioskować online w systemie SOW, ale nie masz podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego? Rozwiązaniem jest posiadanie tymczasowego profilu zaufanego. Uzyskasz go bez wychodzenia z domu!  Link do strony PFRON

System SOW został wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wniosków o dofinansowanie, umów dofinansowania, korespondencji oraz w inne funkcjonalności, co ma na celu ułatwienie realizacji programu “Aktywny Samorząd”. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania można skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

Oprzyrządowanie samochodu
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
Zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego
Utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
Zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
Zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Utrzymanie sprawności protezy kończyny z nowoczesnym rozwiązaniem technicznym
Zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania do wózka ręcznego
Utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka
Dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym

plakat_2019_wniosek_online

Harmonogram dla Wnioskodawców:
 – 01.03.2023r. – Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia SOW
– 31.03.2023r. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II w ramach roku akademickiego 2022/2023
31.08.2023r. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module I
10.10.2023r. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II w ramach roku akademickiego 2023/2024
31.12.2023r. – Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie   

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELENIA POMOCY

  1. Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
  2. Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
  3. Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

REFUNDACJA PONIESIONYCH KOSZTÓW MOŻE DOTYCZYĆ:

  1. W przypadku modułu I:
    1. Obszar A: Zadanie 1 i 4, Obszar B: Zadanie 1, 3 i 4 oraz Obszar C: Zadanie 1, 3 i 5 – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania,
    2. w pozostałych przypadkach – także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku;
  2. W przypadku modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

Z uczestnictwa w programie wykluczone są osoby posiadające wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora.