INFORMACJA

Opublikował: | 30 marca 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, iż w dniu 02-04-2021 ( Wielki Piątek ) będzie czynny do godziny 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Opublikował: | 30 marca 2021

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż od 1 kwietnia rusza nabór wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego w formie papierowej. Wniosek można złożyć przy ul. Powstańców 9, w pokoju nr. 15 na pierwszym piętrze. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i troskę o zdrowie oraz Państwa bezpieczeństwo zaleca się składanie wniosków drogą elektroniczną.

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Opublikował: | 29 marca 2021

Stosownie do art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji… Czytaj Więcej »

Informacja

Opublikował: | 23 marca 2021

Mając na uwadze zaostrzający się stan epidemiczny uprzejmie informujemy, że do odwołania wypłaty w kasie MOPS zostaną wstrzymane – wszystkie świadczenia przewidziane do wypłaty w kasie będą wysłane przekazami pocztowymi. O terminach wypłat będą Państwo informowani w kolejnych wiadomościach. Przypominamy, iż MOPS w Mysłowicach realizuje wszystkie zadania związane z obsługą mieszkańców zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, obowiązującymi w związku z sytuacją epidemiczną na terenie… Czytaj Więcej »

INDYWIDUALNE USŁUGI POSZUKIWANIA PRACY

Opublikował: | 19 marca 2021

INDYWIDUALNE USŁUGI POSZUKIWANIA PRACY 11 marca 2021r. rozpoczęła się realizacja ostatniego instrumentu aktywizacji społecznej dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo tj. indywidualne usługi poszukiwania pracy. Każdy z uczestników ma zaplanowane indywidualne coachingowe sesje stacjonarne oraz wyjazdowe. Usługa ma na celu przygotowanie uczestnika do poszukiwania pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, motywowanie, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, pomoc w wyszukaniu dostosowanych do posiadanych kwalifikacji ofert pracy)… Czytaj Więcej »

Ruszył nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Opublikował: | 1 marca 2021

Program Aktywny Samorząd skierowany dla osób z niepełnosprawnościami jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych  i programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.… Czytaj Więcej »

Kreowanie własnego wizerunku

Opublikował: | 1 marca 2021

18 lutego rozpoczęła się realizacja szkolenia „Kreowanie własnego wizerunku”. Adresowane jest ono do 22 uczestników projektu (osób zagrożonych bądź doznających przemocy w rodzinie oraz bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo), podzielonych na 3 grupy. Program szkolenia ma zawierać następującą tematykę: -budowanie wizerunku w oparciu o najmocniejsze strony – komunikacja interpersonalna, – zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji, – w jaki sposób tuszować swoje mankamenty oraz podkreślać atuty,… Czytaj Więcej »

Projekt Centrum dla Rodzin

Opublikował: | 1 marca 2021

Mimo trwającej pandemii w ścisłym reżimie sanitarnym Centrum dla Rodzin świadczy swoje usługi na rzecz mieszkańców Mysłowic – uczestników projektu. Dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka świadczone jest wsparcie specjalistyczne: psychologiczne oraz pedagogiczne. W godzinach od 12-16 prowadzona jest terapia SI dla dzieci. Specjaliści Centrum dla Rodzin prowadzą również grupy wparcia dla rodzin zastępczych oraz rodzin objętych usługą asystenta. Prowadzone są… Czytaj Więcej »