ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU „JA= SUKCES II”

Opublikował: | 30 kwietnia 2021

31 marca zakończyła się realizacja projektu „Ja= Sukces II”. Projekt ten realizowany był w ramach poddziałania 9.1.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie od 01.01.2020r. do 31.03.2021r. wsparciem zostało objętych 165 osób, w ramach 4 grup docelowych: Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą. Osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne,… Czytaj Więcej »

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA MIESIĄC CZERWIEC 2021 ROKU

Opublikował: | 29 kwietnia 2021

Informujemy, iż od 1 czerwca wszystkie świadczenia będą wypłacane w kasie MOPS zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem wypłat. Przypominamy, iż MOPS w Mysłowicach realizuje wszystkie zadania związane z obsługą mieszkańców zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, obowiązującymi w związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA MIESIĄC CZERWIEC 2021 ROKU ZASIŁKI CELOWE: OD 1 CZERWCA ZGODNIE Z DATĄ NA DECYZJI ZASIŁKI STAŁE:… Czytaj Więcej »

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI SZKOLEŃ

Opublikował: | 13 kwietnia 2021

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI SZKOLEŃ 29 marca zakończyła się realizacja ostatnich instrumentów aktywnej integracji dla uczestników projektu „Ja= Sukces II”. W ostatnim etapie edycji 2020-2021, zrealizowane zostały: Prawo jazdy kat. B dla 15 osób Trening edukacyjny dla 8 osób Szkolenie „Kreowanie własnego wizerunku” dla 22 osób Indywidualne usługi poszukiwania pracy dla 11 osób Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z w-w… Czytaj Więcej »

Życzenia

Opublikował: | 1 kwietnia 2021

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, wytrwałości i pogody ducha w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie, dużo miłości i serc pełnych nadziei życzy Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach

INFORMACJA

Opublikował: | 30 marca 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, iż w dniu 02-04-2021 ( Wielki Piątek ) będzie czynny do godziny 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Opublikował: | 30 marca 2021

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż od 1 kwietnia rusza nabór wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego w formie papierowej. Wniosek można złożyć przy ul. Powstańców 9, w pokoju nr. 15 na pierwszym piętrze. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i troskę o zdrowie oraz Państwa bezpieczeństwo zaleca się składanie wniosków drogą elektroniczną.

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Opublikował: | 29 marca 2021

Stosownie do art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji… Czytaj Więcej »

Informacja

Opublikował: | 23 marca 2021

Mając na uwadze zaostrzający się stan epidemiczny uprzejmie informujemy, że do odwołania wypłaty w kasie MOPS zostaną wstrzymane – wszystkie świadczenia przewidziane do wypłaty w kasie będą wysłane przekazami pocztowymi. O terminach wypłat będą Państwo informowani w kolejnych wiadomościach. Przypominamy, iż MOPS w Mysłowicach realizuje wszystkie zadania związane z obsługą mieszkańców zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, obowiązującymi w związku z sytuacją epidemiczną na terenie… Czytaj Więcej »