MZON ulegają zmianie godziny przyjmowania stron

Opublikował: | 29 marca 2019

Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności informuję, iż od dnia 01.04.2019 ulegają zmianie godziny przyjmowania stron: Poniedziałek 9.00-17.00 Wtorek 8.30-14.00 Środa 8.30-14.00 Czwartek 8.30-14.00 Piątek 8.30-13.30

Uwaga Studenci! Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z PFRON uzyskania wykształcenia wyższego

Opublikował: | 11 marca 2019

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która: posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski. Szczegółowe informacje o Programie dostępne na stronie: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-akty-2/   Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł II Załączniki do wniosku Aktywny Samorząd – Moduł II

Oferta wsparcia w ramach programu „Za życiem”

Opublikował: | 24 stycznia 2019

OFERTA WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860.) W ramach ustawy kobiety w ciąży i rodziny będą mogły skorzystać m.in. z poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, co koordynowane będzie przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9… Czytaj Więcej »

Prace społecznie użyteczne

Opublikował: | 22 stycznia 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach, w związku z planowaną realizacją Prac Społecznie Użytecznych zaprasza podmioty zainteresowane przyjęciem osób bezrobotnych do odbycia prac społecznie użytecznych do złożenia deklaracji w terminie do 28.01.2019 r. Przedmiotowe deklaracje należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ulicy Brzezińskiej 21 pok. nr 1. Osoba do kontaktu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Pani Magdalena Nowak tel. 32 223 85 84. Powiatowy… Czytaj Więcej »

Informacja dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Opublikował: | 17 stycznia 2019

W sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz jednorazowego świadczenia „ Za życiem” prowadzonych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim można kontaktować się osobiście , telefonicznie i korespondencyjnie Obsługa telefoniczna – Poniedziałek, Czwartek, Piątek od 8:00 do 14:30 32) 606 33 51, 32) 606 33 52, 32) 606 33 54, 32) 606 33 55, 32) 606 33 57, 32) 606 33 58, 32) 606 33 59, 32) 606 33 61, 32) 606 33 62, 32) 606 33 63… Czytaj Więcej »

Rekrutacja „JA=SUKCES II”

Opublikował: | 11 stycznia 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach zaprasza osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub/oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, do udziału w projekcie: „JA= SUKCES II”, współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do: Osób przebywających w pieczy bądź opuszczających pieczę zastępczą (pow. 12 roku życia). Osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo. Młodzieży… Czytaj Więcej »

Zaproszenie na spotkania w Szkole Życia Rodzinnego

Opublikował: | 8 stycznia 2019

Za nami kolejne miesiące realizacji programu „Szkoła Życia Rodzinnego”, a przed nami kolejne spotkania pełne nowych wyzwań i sukcesów. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach Szkoły Życia Rodzinnego, które w miesiącach styczeń – czerwiec 2019r. Harmonogram spotkań z tematami w załączniku. Zajęcia w ramach Szkoły Życia Rodzinnego skierowane są do dziewczyn i kobiet: – do 25 r.ż. – młodych mam – w ciąży – usamodzielniających się. Miejsce spotkań: Mysłowice,… Czytaj Więcej »

Informacja – 10.01.2019

Opublikował: | 7 stycznia 2019

W związku z planowaną przerwą w dostawie prądu w dniu 10.01.2019 (w godz. 7.30 – 16.30) w budynku przy ul. Gwarków 24 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wszystkie świadczenia przewidziane do wypłaty w kasie na dzień 10.01.2019r. zostaną wypłacone w dniu 9.01.2019r. Za utrudnienia przepraszamy.