Do 5000 zł dotacji na działania seniorów

Opublikował: | 17 czerwca 2019

Do 5000 zł dotacji na działania seniorów w trybie małych grantów Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu polityki senioralnej w trybie pozakonkursowym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł., w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: Ustawa) realizowanych w partnerstwie… Czytaj Więcej »

Informacja

Opublikował: | 7 czerwca 2019

Z dniem 07.06.2019 r ulega zmianie druk Wniosku o wydanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności/duplikat legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności. Druki dostępne na stronie internetowej oraz w MZON ul.Brzezińska 21.

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” Moduł I – nabór wniosków

Opublikował: | 4 czerwca 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Druki wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami: http://mops-myslowice.pl/?page_id=2502 ulotka Moduł I Plakat Program w 2019 roku obejmuje następujące formy wsparcia w ramach Modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową): 1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej: –Zadanie 1, 4 – pomoc w zakupie… Czytaj Więcej »

ZAKOŃCZENIE PIERWSZYCH ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

Opublikował: | 24 maja 2019

Zakończyła się realizacja pierwszych form wsparcia dla 40 uczestników projektu „Ja= Sukces II”, tj: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla 20 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. „Indywidualne konsultacje psychologiczne” dla 20 osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W załączeniu prezentujemy wybrane zdjęcia

III Dzień Seniora w Mysłowicach

Opublikował: | 21 maja 2019

W dniu 18.05.2019 r W Mysłowicach odbył się III Dzień Seniora. Seniorzy wraz z pracownikami Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Mysłowicach aktywnie uczestniczyli w ich święcie. Pensjonariusze pochwalili się swoimi pracami wykonanymi w ramach terapii zajęciowej. W tym dniu wszystkim dopisały dobre humory oraz piękna pogoda.

Ogłoszenie

Opublikował: | 8 maja 2019

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mysłowicach ul. Brzezińska 21 poszukuje lekarzy specjalistów do Składu Orzekającego, którzy mają specjalizację co najmniej I stopnia z dziedziny mającej zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Prosimy o kontakt pod nr tel.32 223 85 85

Życzenia Wielkanocne

Opublikował: | 17 kwietnia 2019

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” życzy Dyrektor oraz pracownicy MOPS Mysłowice