TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WRZESIEŃ 2021 – KASA MOPS

Opublikował: | 13 sierpnia 2021

Zasiłki CELOWE od 01.IX zgodnie z datą na decyzji Zasiłki STAŁE 02.IX Zasiłki OKRESOWE I termin 15.IX II termin 16.IX ZASIŁEK RODZINY, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – WG ALFABETU I TERMIN 06.09.2021 A-K 07.09.2021 L-R 08.09.2021 S-Z II TERMIN 09.09.2021 A-N 10.09.2021 O-Z III TERMIN 13.09.2021 A-K 14.09.2021 L-Z… Czytaj Więcej »

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021

Opublikował: | 29 lipca 2021

Miasto Mysłowice realizuje program „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021”, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego Kwota dofinansowania: 322 269,00 zł Całkowita wartość: 322 269,00 zł. GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST WPROWADZENIE USŁUGI ASYSTENTA JAKO FORMY OGÓLNODOSTĘPNEGO WSPARCIA   ADRESACI PROGRAMU dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku… Czytaj Więcej »

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Opublikował: | 15 lipca 2021

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające następujące kryterium – osoby młode do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin. Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Projekt skierowany jest  w pierwszej kolejności do osób należących do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się… Czytaj Więcej »

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Opublikował: | 15 lipca 2021

W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin. Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Do odbycia stażu tutejszy Urząd w pierwszej kolejności będzie kierował osoby należące do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się w trybie… Czytaj Więcej »

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opublikował: | 15 lipca 2021

W ramach projektu o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające łącznie następujące kryteria: osoby powyżej 30 roku życia, należące do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, imigranci, reemigranci. Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu… Czytaj Więcej »

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opublikował: | 15 lipca 2021

W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające łącznie następujące kryteria: osoby powyżej 30 roku życia, należące do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, imigranci, reemigranci. Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu… Czytaj Więcej »

Profilaktyka 40 Plus

Opublikował: | 15 lipca 2021

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo… Czytaj Więcej »

Dobry Start od ZUS

Opublikował: | 2 lipca 2021

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe. W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą… Czytaj Więcej »