Projekt Centrum dla Rodzin

Opublikował: | 1 marca 2021

Mimo trwającej pandemii w ścisłym reżimie sanitarnym Centrum dla Rodzin świadczy swoje usługi na rzecz mieszkańców Mysłowic – uczestników projektu. Dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka świadczone jest wsparcie specjalistyczne: psychologiczne oraz pedagogiczne. W godzinach od 12-16 prowadzona jest terapia SI dla dzieci. Specjaliści Centrum dla Rodzin prowadzą również grupy wparcia dla rodzin zastępczych oraz rodzin objętych usługą asystenta. Prowadzone są… Czytaj Więcej »

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY!

Opublikował: | 25 lutego 2021

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY! Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych… Czytaj Więcej »

Informacja

Opublikował: | 11 lutego 2021

Zima nie odpuszcza, a prognozy wskazują, że w kolejnych dniach temperatura będzie utrzymywać się poniżej zera, a nocami może spadać nawet do minus kilkunastu stopni Celsjusza. Warunki takie są szczególnie trudne dla osób będących w kryzysie bezdomności, ubogich, starszych, samotnych. Często wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy, za pośrednictwem którego zgłosimy, że ktoś potrzebuje pomocy, by uratować życie. To prosta czynność na wagę złota.     Całodobowy numer alarmowy… Czytaj Więcej »

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA W DZIENNYM DOMU SENIOR-WIGOR!!!!

Opublikował: | 3 lutego 2021

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA W DZIENNYM DOMU SENIOR-WIGOR!!!! Z A P R O S Z E N I E D L A S E N I O R Ó W Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza mieszkańców Mysłowic, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo do uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu Senior-Wigor w Mysłowicach. Oferujemy: – ciepły posiłek oraz pomoc w czynnościach dnia codziennego, – spotkania tematyczne dostosowane do zainteresowań i potrzeb Seniorów,… Czytaj Więcej »

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (V)”

Opublikował: | 2 lutego 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (V)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest… Czytaj Więcej »

TRENING EDUKACYJNY

Opublikował: | 29 stycznia 2021

TRENING EDUKACYJNY 25 stycznia 2021r. rozpoczęła się realizacja Treningu Edukacyjnego dla osób przebywających w pieczy zastępczej oraz młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Trening przeprowadzony zostanie dla 8 osób i będzie się składał z 32 godzin szkolenia stacjonarnego oraz całodziennego wyjazdu edukacyjnego (w sobotę) do Wrocławia (m. in. do Afrykarium oraz Hydropolis). Program szkolenia stacjonarnego (8 spotkań po 4h) będzie obejmował II bloki tematyczne: Efektywne… Czytaj Więcej »

Informacja czyste powietrze

Opublikował: | 19 stycznia 2021

Informujemy, iż  zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, niezbędnego do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania o podwyższonym stopniu w Programie Czyste Powietrze, będą wydawane przez MOPS w Mysłowicach – Dział Świadczeń Rodzinnych mieszczący się w budynku przy ul. Powstańców 9, po uprzednim złożeniu przez petenta wniosku o wydanie w/w zaświadczenia w formie elektronicznej lub osobiście.    

Informacja

Opublikował: | 18 stycznia 2021

Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy… Czytaj Więcej »