Pomoc bezdomnym

Opublikował: | 3 grudnia 2020

Jak można pomóc osobom bezdomnym : • Spotykając osobę bezdomną, pokieruj ją do instytucji pomocowych, • Wykonany przez Ciebie telefon pod wskazane numery alarmowe może uratować komuś życie, • Nie wspieraj finansowo osoby bezdomnej, ponieważ utwierdzasz ją w bezdomności. Osoby bezdomne mogą uzyskać informację w zakresie noclegu i wyżywienia pod numerem bezpłatnej całodobowej infolinii : 987 Numer alarmowy : 112 Policja… Czytaj Więcej »

Centrum dla rodzin

Opublikował: | 26 listopada 2020

Projekt Centrum dla Rodzin świadczy swoje usługi od stycznia 2020 r. Celem głównym projektu jest wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej na terenie gminy Mysłowice poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum dla Rodzin. Rodziny w Centrum dla Rodzin mogą skorzystać ze wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, pedagogicznego) w godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto od poniedziałku do piątku w godzinach 1200-1600 w siedzibie Centrum dla Rodzin… Czytaj Więcej »

Życzenia

Opublikował: | 20 listopada 2020

Z okazji dnia Pracownika Socjalnego oraz tegorocznego jubileuszu 30-lecia powstania Naszego Ośrodka wszystkim pracownikom składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy osobom potrzebującym. Życzymy Wam wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz tego, aby podejmowany przez Was trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Dyrekcja MOPS Mysłowice

PFRON wydłuża termin na składanie wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III

Opublikował: | 5 listopada 2020

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Aktualnie wnioski o dofinasowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Realizatorów programu (samorządów powiatowych) do dnia 16 listopada 2020 r.  Okres na jaki… Czytaj Więcej »

Informacja dot. wypłat

Opublikował: | 28 października 2020

W m-cu listopadzie br. wzorem ubiegłych m-cy zasiłki zaplanowane do wypłaty w kasie MOPS zostaną przesłane przekazami pocztowymi zgodnie z terminami wskazanymi do wypłaty na dec. administracyjnych oraz harmonogramach wypłat w kasie. Decyzja o wypłacie świadczeń przekazami pocztowymi została podjęta w trosce o zdrowie mieszkańców miasta w związku z ciągle rosnąca liczbą osób u których zdiagnozowano zakażenie Covid-19 w naszym województwie.

Wspieraj Seniora

Opublikował: | 27 października 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach już podejmuje działania w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora”. Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się kto może korzystać ze wsparcia w ramach Programu i w jakim zakresie zachęcamy do zapoznania się z informacjami zmieszczonymi przez MRiPS.

Informacja

Opublikował: | 26 października 2020

W związku z epidemią i związanymi z nią niedogodnościami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach wyszedł naprzeciw Państwa potrzebom uruchamiając specjalny telefon dla seniora. Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia, rozmowy to pod numerem telefonu 797 490 805 będą pełnić dyżur terapeuci zajęciowi Dziennego Domu „Senior+” w Mysłowicach. Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12.

Informacja MZON

Opublikował: | 22 października 2020

SZANOWNI PAŃSTWO, W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, zwracamy się do Państwa z prośbą o OGRANICZENIE WIZYT W MIEJSKIM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MYSŁOWICACH UL.BRZEZIŃSKA 21. Wnioski wraz z dokumentacją medyczną i niemedyczną o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, prosimy o wrzucanie do skrzynki korespondencyjnej, znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku, lub wysyłanie pocztą. Prosimy, aby w sytuacjach,… Czytaj Więcej »