„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Opublikował: | 14 czerwca 2021

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem . Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności,… Czytaj Więcej »

Konkurs pn. „Podziel się miłością – zostań rodziną zastępczą w Mysłowicach”

Opublikował: | 13 maja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach ogłosił konkurs pn. „Podziel się miłością – zostań rodziną zastępczą w Mysłowicach”, którego celem jest promowanie rodzicielstwa zastępczego w Mysłowicach. Przedmiotem konkursu jest stworzenie plakatu, promującego rodzicielstwo zastępcze. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia oraz niezbędnymi zgodami do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Świerczyny 1, pok. 6 w nieprzekraczającym terminie do dnia 26… Czytaj Więcej »

Seniorzy

Opublikował: | 6 maja 2021

Nareszcie!!! Po bardzo długiej nieobecności w Dziennym Domu „Senior+” spowodowanej zawieszeniem działalności, znów jesteśmy razem! Od maja zapraszamy pensjonariuszy do ponownego uczestnictwa we wspólnych zajęciach. Wróci stała oferta: zajęcia manualne, arteterapia, muzykoterapia, opieka pielęgniarska czy zajęcia usprawniające. Żeby pensjonariusze mogli bezpiecznie korzystać z pobytu, zastosowane będą środki bezpieczeństwa chroniące przed zakażeniem wirusem SARS-CoV 2, które zawarte są w Rekomendacjach dotyczących placówek dziennego pobytu… Czytaj Więcej »

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU „JA= SUKCES II”

Opublikował: | 30 kwietnia 2021

31 marca zakończyła się realizacja projektu „Ja= Sukces II”. Projekt ten realizowany był w ramach poddziałania 9.1.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie od 01.01.2020r. do 31.03.2021r. wsparciem zostało objętych 165 osób, w ramach 4 grup docelowych: Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą. Osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne,… Czytaj Więcej »

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA MIESIĄC CZERWIEC 2021 ROKU

Opublikował: | 29 kwietnia 2021

Informujemy, iż od 1 czerwca wszystkie świadczenia będą wypłacane w kasie MOPS zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem wypłat. Przypominamy, iż MOPS w Mysłowicach realizuje wszystkie zadania związane z obsługą mieszkańców zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, obowiązującymi w związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA MIESIĄC CZERWIEC 2021 ROKU ZASIŁKI CELOWE: OD 1 CZERWCA ZGODNIE Z DATĄ NA DECYZJI ZASIŁKI STAŁE:… Czytaj Więcej »

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI SZKOLEŃ

Opublikował: | 13 kwietnia 2021

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI SZKOLEŃ 29 marca zakończyła się realizacja ostatnich instrumentów aktywnej integracji dla uczestników projektu „Ja= Sukces II”. W ostatnim etapie edycji 2020-2021, zrealizowane zostały: Prawo jazdy kat. B dla 15 osób Trening edukacyjny dla 8 osób Szkolenie „Kreowanie własnego wizerunku” dla 22 osób Indywidualne usługi poszukiwania pracy dla 11 osób Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z w-w… Czytaj Więcej »

Życzenia

Opublikował: | 1 kwietnia 2021

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, wytrwałości i pogody ducha w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie, dużo miłości i serc pełnych nadziei życzy Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach

INFORMACJA

Opublikował: | 30 marca 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, iż w dniu 02-04-2021 ( Wielki Piątek ) będzie czynny do godziny 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.