Kierownictwo MOPS Mysłowice

Dział kadr i płac
Kierownik – mgr Iwona Czepiel

 • tel. (32) 317-36-21
Dział finansowo-księgowy
Główna Księgowa – mgr Izabela Wolny

 • tel. (32) 317-36-16
Dział obsługi klienta
Kierownik – mgr Aleksandra Górnik-Wieczorek

 • tel. (32) 317-36-24
Dział świadczeń rodzinnych
Kierownik – Edyta Szyndler

 • tel. (32) 317-42-51
Dział rodzin
Kierownik – mgr Monika Bożek

 • tel. (32) 223-74-02
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (MZON)
Przewodniczący – mgr Iwona Delimata

 • tel. (32) 223-85-85
Noclegownia
Kierownik – Wojciech Kurbiel

 • tel. (32) 222-54-46
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Kierownik – mgr Izabela Przybyła

 • tel. (32) 222-24-21
Dom dziennego pobytu 'Złota Jesień'
Kierownik – mgr Celina Kuszewska

 • tel. (32) 317-36-39
Sekcja ds. osób niepełnosprawnych
Kierownik – mgr Magdalena Nowak

 • tel. (32) 223-85-84
Obwód I
Kierownik – Bożena Prokopiuk

 • tel. (32) 317-36-13
Obwód II
Kierownik – Marzena Bieniek

 • tel. (32) 317-36-14
Obwód III
Kierownik – mgr Krystyna Rygiel

 • tel. (32) 317-36-15
Dział Administracji
Kierownik – mgr Dorota Kompert

 • tel. (32) 317-36-23