Kierownictwo MOPS Mysłowice

Dział Administracji
Kierownik – mgr Magdalena Bożek

 • tel. (32) 317-36-22
Dział kadr i płac
Kierownik – mgr Iwona Czepiel

 • tel. (32) 317-36-21
Dział finansowo-księgowy
Główna Księgowa – mgr Izabela Wolny

 • tel. (32) 317-36-16
Dział obsługi klienta
Kierownik – mgr Aleksandra Górnik

 • tel. (32) 317-36-24
Dział świadczeń rodzinnych
Kierownik – Edyta Szyndler

 • tel. (32) 317-42-51
Dział rodzin
Kierownik – mgr Agnieszka Iżykowska – Wróbel

 • tel. (32) 223-74-02
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (MZON)
Przewodniczący – mgr Iwona Delimata

 • tel. (32) 223-85-85
Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
Kierownik – Wojciech Kurbiel

 • tel. (32) 222-54-46
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Kierownik – mgr Izabela Przybyła

 • tel. (32) 222-24-21
Dzienny Dom Senior+
Kierownik – mgr Celina Kuszewska

 • tel. (32) 317-36-39
Dział ds. osób niepełnosprawnych
Kierownik – mgr Magdalena Nowak

 • tel. (32) 223-85-84
Obwód I
Kierownik – mgr Izabela Kurbiel

 • tel. (32) 317-36-13
Obwód II
Kierownik – mgr Marzena Bieniek

 • tel. (32) 317-36-14
Obwód III
Kierownik – mgr Krystyna Rygiel

 • tel. (32) 317-36-15
Dział asystentury i Pracy Socjalnej
Kierownik – mgr Joanna Muszalska

 • tel. (32) 223-74-02
Dział Poradnictwa Specjalistycznego
Kierownik – mgr Olga Węgiel – Romanek

 • tel. 512-373-498