Dyrekcja MOPS

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach - mgr Sylwia Komraus
  • tel. (32) 317-36-11
  • Przyjęcia klientów w każdą środę w godzinach 8:00 – 10:00 zapisy należy składać w sekretariacie MOPS
Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej - mgr Izabella Nowak
  • tel. (32) 317-36-11
  • Przyjęcia klientów w każdą środę w godzinach 10:00 – 12:00 zapisy należy składać w sekretariacie MOPS
Zastępca Dyrektora ds. Administracji - mgr Beata Biczak
  • tel. (32) 317-36-11