Harmonogram wypłat z Funduszu alimentacyjnego w 2021 r.

Świadczenia wypłacane w kasie będą wysyłane przekazem pocztowym zgodnie z harmonogramem.

nr wnioskuStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
1 - 100013888109796786
1001 - 15001499911108107897
1501 - ...151010121211911811108
termin dodatkowy272429282728282627262528
UWAGA! NINIEJSZY HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE.