Harmonogram wypłat Świadczeń rodzinnych w 2021 r.

Świadczenia wypłacane w kasie będą wysyłane przekazem pocztowym zgodnie z harmonogramem.

nr wnioskuStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna13888109796786
1-250013888109796786
2501-55001499911108107897
5501-8000151010121211911811108
8001-105001811111313141212912129
10501-13000191212141415131310131510
13001-201515151716141613141613
termin dodatkowy272429282728282627262528
UWAGA! NINIEJSZY HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE.