Dział Pomocy Środowiskowej

Z-ca dyrektora ds. pomocy środowiskowej
mgr Monika Bożek
ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice
tel.: (32) 317-36-11
Godziny urzędowania
Przyjęcia klientów w każdą środę w godzinach 10:00 – 12:00 zapisy należy składać w sekretariacie MOPS
Obwód I Obwód II Obwód III