ZAKOŃCZENIE REALIZACJI SZKOLEŃ

21 grudnia zakończyła się realizacja instrumentów aktywnej integracji dla uczestników projektu „Ja= Sukces II” w 2018r.
W ostatnim etapie edycji 2018 zrealizowane zostały:

  1. Prawo jazdy kat. B dla 12 osób
  2. Szkolenia zawodowe dla 8 osób
  3. Trening edukacyjny dla 10 osób
  4. Szkolenie „Kreowanie własnego wizerunku” dla 7 osób
  5. Indywidualne usługi poszukiwania pracy dla 13 osób
    Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z w-w szkoleń.