W październiku 2018r. rozpoczęła się realizacja kolejnych form wsparcia dla uczestników projektu „Ja= Sukces II” tj:

PRAWO JAZDY KAT. B
Kurs rozpoczęło 12 uczestników z wszystkich grup docelowych. W ramach tego szkolenia uczestnicy mają również opłacone badania lekarskie, ubezpieczenie, poczęstunek (w czasie części teoretycznej) oraz egzamin.

TRENING EDUKACYJNY
Trening Edukacyjny przeprowadzony zostanie dla 10 osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Będzie się składał z 32 godzin szkolenia stacjonarnego oraz całodziennego wyjazdu edukacyjnego (w sobotę) do Warszawy (m.in. do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na Stadion Narodowy).
Program szkolenia stacjonarnego (8 spotkań po 4h) będzie obejmował II bloki tematyczne:
1. Efektywne uczenie się (techniki szybkiego i skutecznego zapamiętywania informacji, notowanie nielinearne, mnemotechniki, techniki koncentracji uwagi
i relaksacji)
2. Zasady zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie się, regularna aktywność fizyczna, higiena, efektywny odpoczynek, szkodliwe działanie używek).
W ramach tego bloku jedno spotkanie zostanie przeprowadzone przez dietetyka.
W ramach zajęć stacjonarnych uczestnicy zapewniony mają ponadto poczęstunek i ubezpieczenie, a w czasie wyjazdu transport, ubezpieczenie, ciepły posiłek oraz bilety wstępu do Muzeum oraz na Stadion.

SZKOLENIA ZAWODOWE
Dla wybranych uczestników z II grupy docelowej projektu (osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo) zrealizowane zostaną następujące szkolenia:
1. Kierowca wózków jezdniowych (5 uczestników),
2. Opiekunka osób starszych i przewlekle chorych (1 uczestniczka),
3. Pracownik Małej Gastronomii (1 uczestniczka),
4. Kurs księgowości (1 uczestniczka).
W ramach tychże szkoleń uczestnicy mają opłacony również posiłek, ubezpieczenie, koszt dojazdu, książeczkę sanepidowską (w przypadku szkoleń: 1-3) oraz koszt egzaminu (w przypadku szkolenia nr 1).

KREOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU
Szkolenia adresowane jest do 7 uczestniczek projektu (osób zagrożonych bądź doznających przemocy w rodzinie). Będzie się składać z 28 godzin szkolenia stacjonarnego, a min. 2 spotkania (tj. 8h szkoleniowych) przeprowadzone będą z wykwalifikowanym wizażystą. W ramach tego szkolenia uczestniczki zapewnione mają także ubezpieczenie oraz poczęstunek.