Szkolenia zawodowe

21 września zakończyła się realizacja szkoleń zawodowych dla wybranych uczestników z II grupy docelowej projektu (osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo). Zrealizowane zostały następujące szkolenia:

  1. Spawanie metodą MAG (1 uczestnik),
  2. Magazynier z obsługą wózków widłowych (7 uczestników),
  3. Opiekunka osób starszych i przewlekle chorych (3 uczestniczki),
  4. Mała gastronomia (3 uczestniczki).
  5. Kadry- płace (1 uczestniczka)

Szkolenia zostały ukończone przez wszystkich uczestników. Szkolenie 1 i 2 dodatkowo kończyło się egzaminem zewnętrznym (nie zdała go 1 uczestniczka).

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z w-w szkoleń.