Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022″

Opublikował: | 25 kwietnia 2022

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice
w obszarze pomocy społecznej w 2022 roku

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego miasta Mysłowice w roku 2022 w obszarze pomocy społecznej na realizację usługi asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Mysłowicach pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” – na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne
w wysokości 814 400,00 zł.

szczegóły w załączniku

Załącznik: Asystent osoby niepełnosprawnej