Prace Społecznie Użyteczne

Opublikował: | 11 stycznia 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach, w związku z planowaną realizacją Prac Społecznie Użytecznych zaprasza podmioty zainteresowane przyjęciem osób bezrobotnych do odbycia prac społecznie użytecznych do złożenia deklaracji w terminie do 31.01.2022r.

Przedmiotowe deklaracje należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ulicy Brzezińskiej 21 pok. nr 1.

Osoby do kontaktu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Pani Magdalena Nowak tel. 32 223 85 84.

Powiatowy Urząd Pracy – Pani Jolanta Grabolus tel. 32 223 26 06.

Do pobrania:
Deklaracja podmiotu wnioskującego o prace społecznie użyteczne w 2022r
Deklaracja podmiotu wnioskującego o prace społecznie użyteczne w 2022r. (doc.)