Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Opublikował: | 5 stycznia 2022

Od stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie 500+ na nowo urodzone dzieci przyjmuje ZUS. Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące na złożenie wniosku o środki z programu „Rodzina 500 plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy – od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. – można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r. W nieco innej sytuacją są rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus. Jeżeli chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym, czyli od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku, wnioski do ZUS składają dopiero od 1 lutego 2022 r., wcześniej nie ma możliwości złożenia wniosku.
Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie.
Od 2022 r. aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:

 • SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka;
 • SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem
  prawnym, albo opiekunem faktycznym;
 • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-
  terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy
  społecznej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze możesz złożyć tylko elektronicznie przez:

 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek SW-R także przez:

 • portal Emp@tia,
 • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość.

Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS. Więcej informacji na stronie internetowej ZUS:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022r.

 

świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców świadczenie wychowawcze 500+ dla opiekuna prawnego