Stypendium szkolne

Opublikował: | 30 sierpnia 2021

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Słuchacze!

przypominamy, że od dnia 1 września 2021r. można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2021 r.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia lub uczeń pełnoletni sam na siebie.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

W roku szkolnym 2021/2022 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528,00 zł netto, a od 1 stycznia 2022r. nie wyższa niż 600,00 zł netto.

Wnioski można składać w siedzibie MOPS na ul. Gwarków 24 w punkcie informacyjnym.

Realizacja stypendium szkolnego odbywa się na zasadzie zwrotu kosztów poniesionych na wydatki szkolne po przedstawieniu faktur. Refundowane będą tylko faktury za wydatki poniesione od 1 września 2021r. Nie będą refundowane faktury z datą lipcową i sierpniową.

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się nowym katalogiem wydatków.

Dodatkową pomoc można uzyskać pod nr telefonu (32) 317-36-35.

Wzór wniosku i oświadczenia, szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej dla uczniów i katalog wydatków znajdą Państwo klikając na poniższy link.

INF DLA WNIOSKUJĄCEGO

STYPENDIUM SZKOLNE WNIOSEK 2021-2022

KATALOG WYDATKÓW TABELA