Konkurs pn. „Podziel się miłością – zostań rodziną zastępczą w Mysłowicach”

Opublikował: | 13 maja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach ogłosił konkurs pn. „Podziel się miłością – zostań rodziną zastępczą w Mysłowicach”, którego celem jest promowanie rodzicielstwa zastępczego w Mysłowicach. Przedmiotem konkursu jest stworzenie plakatu, promującego rodzicielstwo zastępcze. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia oraz niezbędnymi zgodami do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Świerczyny 1, pok. 6 w nieprzekraczającym terminie do dnia 26 maja 2021.

Nagrodami w konkursie są:

I miejsce – Tablet,

II miejsce – Smartwatch,

III miejsce – Powerbank.

Szczegóły określa regulamin konkursu.

Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 regulaminu.

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĽCY RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE