Seniorzy

Opublikował: | 6 maja 2021

Nareszcie!!! Po bardzo długiej nieobecności w Dziennym Domu „Senior+” spowodowanej zawieszeniem działalności, znów jesteśmy razem! Od maja zapraszamy pensjonariuszy do ponownego uczestnictwa we wspólnych zajęciach. Wróci stała oferta: zajęcia manualne, arteterapia, muzykoterapia, opieka pielęgniarska czy zajęcia usprawniające.
Żeby pensjonariusze mogli bezpiecznie korzystać z pobytu, zastosowane będą środki bezpieczeństwa chroniące przed zakażeniem wirusem SARS-CoV 2, które zawarte są w Rekomendacjach dotyczących placówek dziennego pobytu które przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia oraz GIS.
Serdecznie zapraszamy!

Informacja dla Seniorów Dziennego Domu „Senior+” na czas epidemii. Do wiadomości ich rodzin i opiekunów.

 1. Z opieki DDS+ mogą korzystać tylko osoby zdrowe (bez kataru, kaszlu, bólu głowy, temperatury i dolegliwości żołądkowych). Pensjonariusz, który będzie zdradzać niepokojące objawy, zostanie odizolowany w pokoju pielęgniarskim do momentu przybycia po niego członka rodziny lub opiekuna. Te same procedury obowiązują pracowników.
 2. Senior powinien pozostać w domu, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni miał kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2 lub którą objęto kwarantanną.
 3. Do budynku DDS+ wstęp mają tylko Seniorzy oraz pracownicy. Obowiązuje zakaz wstępu członków rodzin oraz opiekunów. Osoby przychodzące odebrać seniora, czekają przed wejściem.
 4. Przy wejściu do budynku obowiązuje:
  • dezynfekcja rąk
  • bezdotykowy pomiar temperatury
  • dezynfekcja obuwia oraz obowiązkowa zmiana obuwia.
 5. Na terenie DDS+ obowiązuje:
  • Podział uczestników na małe grupy o stałym składzie
  • Zachowanie możliwego dystansu od innych (1,5m)
  • Unikanie bezpośredniego kontaktu z innymi (podanie ręki, uściski)
  • Jednorazowe korzystanie z naczyń np. kubków (które będą po każdym użyciu wyparzone w zmywarce)
  • Zakaz pozostawiania rzeczy osobistych, szczególnie telefonów komórkowych czy portfeli na powierzchniach ogólnodostępnych
  • Dokładne i staranne przestrzeganie zasad higieny, w tym: dezynfekcja rąk po każdym skorzystaniu z toalety; higiena oddychania i odkrztuszania; częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem antybakteryjnym!

Mamy nadzieję, że tych parę ważnych zasad pozwoli nam na nowo cieszyć się wspólną pracą w Dziennym Domu Senior+ bez narażenia się na zachorowanie.