TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA MIESIĄC CZERWIEC 2021 ROKU

Opublikował: | 29 kwietnia 2021

Informujemy, iż od 1 czerwca wszystkie świadczenia będą wypłacane w kasie MOPS zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem wypłat. Przypominamy, iż MOPS w Mysłowicach realizuje wszystkie zadania związane z obsługą mieszkańców zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, obowiązującymi w związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA MIESIĄC CZERWIEC 2021 ROKU

ZASIŁKI CELOWE: OD 1 CZERWCA ZGODNIE Z DATĄ NA DECYZJI

ZASIŁKI STAŁE: 02.06.2021

ZASIŁEK RODZINY, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – WG ALFABETU

I TERMIN
04.06.2021 A-K
07.06.2021 L-R
08.06.2021 S-Z

II TERMIN
09.06.2021 A-N
10.06.2021 O-Z

III TERMIN
11.06.2021 A-K
14.06.2021 L-Z

IV TERMIN
15.06.2021 A-K
16.06.2021 L-Z

V TERMIN
17.06.2021 A-Ł
18.06.2021 M-Z

VI TERMIN
21.06.2021 A-K
22.06.2021 L-Z

VII, VIII TERMIN 500+
23.06.2021 A-Z

TERMIN DODATKOWY BEZ ZMIAN 28.06.2021

ZASIŁKI OKRESOWE:

I TERMIN 17.06.2021
II TERMIN 18.06.2021