INDYWIDUALNE USŁUGI POSZUKIWANIA PRACY

Opublikował: | 19 marca 2021

INDYWIDUALNE USŁUGI POSZUKIWANIA PRACY

11 marca 2021r. rozpoczęła się realizacja ostatniego instrumentu aktywizacji społecznej dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo tj. indywidualne usługi poszukiwania pracy. Każdy z uczestników ma zaplanowane indywidualne coachingowe sesje stacjonarne oraz wyjazdowe. Usługa ma na celu przygotowanie uczestnika do poszukiwania pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, motywowanie, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, pomoc w wyszukaniu dostosowanych do posiadanych kwalifikacji ofert pracy) oraz motywowanie, przygotowanie i wsparcie emocjonalne przy poszukiwaniu pracy w terenie. Przeprowadzonych zostanie 60 godzin zegarowych usługi dla 11 uczestników (tj. średnio 56 godzin na osobę).