Ruszył nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Opublikował: | 1 marca 2021

Program Aktywny Samorząd skierowany dla osób z niepełnosprawnościami jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych  i programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

PFRON ułatwia osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc!

Także w 2021 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.
a także:

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

System SOW, wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wniosków o dofinansowanie, umów dofinansowania, korespondencji oraz w inne funkcjonalności – ułatwi realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

Szczegółowe informacje o Programie:
Strona internetowa PFRON Strona MOPS Mysłowice

 

Harmonogram dla Wnioskodawców:
 – 01.03.2021r. – Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia SOW
– 31.03.2021r. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II w ramach roku akademickiego 2020/2021
– 31.08.2021r. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module I
– 10.10.2021r. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II w ramach roku akademickiego 2021/2022
– 31.12.2021r. – Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie