Prace społecznie użyteczne w 2021 roku

Opublikował: | 8 stycznia 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach w związku z planowaną realizacją Prac Społecznie Użytecznych w bieżącym roku zaprasza podmioty zainteresowane przyjęciem osób bezrobotnych do odbycia prac społecznie użytecznych do złożenia deklaracji w terminie do 31.01.2021r.

Przedmiotowe deklaracje należy składać do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ulicy Brzezińskiej 21 pok. nr 1.

Osoby do kontaktu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Pani Magdalena Nowak tel. 32 223 85 84.

Powiatowy Urząd Pracy – Pani Jolanta Grabolus tel. 32 223 26 06.

DO POBRANIA: