Wspieraj Seniora

Opublikował: | 27 października 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach już podejmuje działania w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora”. Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się kto może korzystać ze wsparcia w ramach Programu i w jakim zakresie zachęcamy do zapoznania się z informacjami zmieszczonymi przez MRiPS.

https://www.gov.pl/web/rodzina/przewodnik-po-realizacji-programu-wspieraj-seniora-w-gminach

https://wspierajseniora.pl/