TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA WRZESIEŃ 2020

Opublikował: | 31 sierpnia 2020

KASA

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA WRZESIEŃ 2020

ZASIŁKI CELOWE: OD 1 WRZEŚNIA ZGODNIE Z DATĄ NA DECYZJI

ZASIŁEK RODZINY, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – WG ALFABETU

I TERMIN
02.09.2020 A-J
03.09.2020 K-N
04.09.2020 O-S
07.09.2020 T-Z

II TERMIN
08.09.2020 A-N
09.09.2020 O-Z

III TERMIN
10.09.2020 A-K
11.09.2020 L-Z

IV TERMIN
14.09.2020 A-K
15.09.2020 L-Z

V TERMIN
16.09.2020 A-Ł
17.09.2020 M-Z

VI TERMIN
18.09.2020 A-K
21.09.2020 L-Z

VII, VIII TERMIN 500+
22.09.2020 A-Z

TERMIN DODATKOWY BEZ ZMIAN 23.09.2020

ZASIŁKI OKRESOWE:

I TERMIN 16.09.2020
II TERMIN 17.09.2020
III TERMIN 18.09.2020

ZASIŁKI STAŁE : WYPŁATY DO KASY ZOSTANĄ WYSŁANE PRZEKAZEM POCZTOWYM ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Pozostałe wypłaty świadczeń : Zgonie z harmonogramem i terminem określonym w decyzji