Informacja dla Seniorów Dziennego domu „Senior+”

Opublikował: | 7 lipca 2020

Drodzy Seniorzy. Nareszcie !!! Od dnia 09.07.2020 r. jesteśmy razem:) Zapraszamy do uczestnictwa we wspólnych zajęciach. Powoli wracamy do normalności przy zachowaniu zaleconych środków bezpieczeństwa chroniącymi przed zakażeniem wirusem SARS-COV 2 zawartych w Rekomendacjach dotyczących placówek dziennego pobytu które przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia oraz GIS.

Informacja dla Seniorów Dziennego domu „Senior+” na czas epidemii. Do wiadomości ich rodzin i opiekunów.

  1. Z opieki DDS+ mogą korzystać tylko osoby zdrowe (bez kataru, kaszlu, bólu głowy, temperatury i dolegliwości żołądkowych). Pensjonariusz, który będzie zdradzać niepokojące objawy, zostanie odizolowany w pokoju pielęgniarskim do momentu przybycia po niego członka rodziny lub opiekuna. Te same procedury obowiązują pracowników.
  2. Senior powinien pozostać w domu, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni miał kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2 lub którą objęto kwarantanną.
  3. Do budynku DDS+ wstęp mają tylko Seniorzy oraz pracownicy. Obowiązuje zakaz wstępu członków rodzin oraz opiekunów. Osoby przychodzące odebrać seniora, czekają przed wejściem.
  4. Przy wejściu do budynku obowiązuje:

           – dezynfekcja rąk

           – bezdotykowy pomiar temperatury

           – dezynfekcja obuwia oraz obowiązkowa zmiana obuwia.

       5. Na terenie DDS+ obowiązuje:

Podział uczestników na małe grupy o stałym składzie

  • Zachowanie możliwego dystansu od innych (1,5 m)
  • Unikanie bezpośredniego kontaktu z innymi (podanie ręki, uściski)
  • Jednorazowe korzystanie z naczyń np. kubków (które będą po każdym użyciu wyparzone w zmywarce)
  • Zakaz pozostawiania rzeczy osobistych, szczególnie telefonów komórkowych czy portfeli na powierzchniach ogólnodostępnych
  • Dokładne i staranne przestrzeganie zasad higieny, w tym: dezynfekcja rąk po każdym skorzystaniu z toalety, higiena oddychania i odkrztuszania, częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem antybakteryjnym!

Mamy nadzieję, że tych parę ważnych zasad pozwoli nam na nowo cieszyć się wspólną pracą w Dziennym Domu Senior+ bez narażenia nikogo na zachorowanie.

Z poważaniem Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Mysłowice wraz z zespołem DD „Senior+”

senior-plus-logo