Informacja

Opublikował: | 4 czerwca 2020

Ponownie informujemy, iż w m-cu czerwcu br. wzorem ubiegłych m-cy zasiłki zaplanowane do wypłaty w kasie MOPS zostaną przesłane przekazami pocztowymi.
Natomiast wpłaty w miesiącu czerwcu można dokonywać w kasie MOPS w godzinach jej otwarcia.