Informacja

Opublikował: | 26 maja 2020

W m-cu czerwcu br. wzorem ubiegłych m-cy zasiłki zaplanowane do wypłaty w kasie MOPS zostaną przesłane przekazami pocztowymi zgodnie z terminami wskazanymi do wypłaty na dec. administracyjnych oraz harmonogramach wypłat w kasie. Decyzja o wypłacie świadczeń przekazami pocztowymi została podjęta w trosce o zdrowie mieszkańców miasta w związku z ciągle rosnąca liczbą osób u których zdiagnozowano zakażenie Covid-19 w naszym województwie.

Dodatkowo przypominamy, iż:

Zakładamy karty przedpłacone

W celu usprawnienia otrzymywania świadczeń, chętnych na założenie karty przedpłaconej prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym lub kontakt telefoniczny z działem świadczeń rodzinnych.

KARTA PRZEDŁACONA to rodzaj karty płatniczej, umożliwiającej dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków pieniężnych dostępnych na przypisanym do karty rachunku płatniczym. Transakcje autoryzowane są do wysokości salda na rachunku, który należy zasilić przed użyciem karty. Rachunek utworzony jest jedynie w celu prowadzenia rozliczeń realizowanych za pomocą karty. Oznacza to, że na takim rachunku nie można wykonywać innych operacji bankowych jak na przykład wykonywać płatności z rachunku, zakładać lokaty czy rozliczać kredyt. W celu otrzymania karty przedpłaconej nie istnieje konieczność posiadania rachunku osobistego w banku.

OBWÓD NR I
Wykaz Ulic

Lp. Nazwisko i imię pracownika nr telefonu
1 Bebek Maria 512 375 664
2 Depta Małgorzata 512 376 004
3 Grzywacz Łukasz 512 376 027
4 Kowalska Monika 512 376 689
5 Motaj Daria 512 376 718
6 Staniczek Barbara 512 376 421

OBWÓD NR II
Wykaz Ulic

Lp. Nazwisko i imię pracownika nr telefonu
1 Kozdrój – Zając Natalia 512 376 719
2 Muszalska Joanna 512 376 036
3 Obiała Anna 512 376 691
4 Podyma Zofia 512 376 575
5 Wojtala Aleksander 512 375 328

OBWÓD NR III
Wykaz Ulic

Lp. Nazwisko i imię pracownika nr telefonu
1 Babiuch Iwona 512 375 463
2 Baran Bożena 512 375 749
3 Boryń Halina 512 375 763
4 Grotkowska – Milej Barbara 512 376 018
5 Płotnicka – Podsiadło Beata 514 825 649
6 Stefańczyk – Kisała Marta 512 376 035
7 Witczak Aleksandra 512 376 059

Dział Świadczeń Rodzinnych

  • 32 317-42-51