Informacja dot. dostarczonej żywności w ramach programu POPŻ

Opublikował: | 22 kwietnia 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, iż w dniu 22.04.202r. zakończył akcję dostarczania paczek żywnościowe dla osób i rodzin objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Paczki do dystrybucji były przygotowywane przez pracowników MOPS i dostarczane przez Pracowników Socjalnych przy współpracy ze Strażą Miejską.
W ramach akcji zostało rozdystrybuowane prawie 4,5 tony żywności dla 814 osób.