Studenci / uczniowie, trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Opublikował: | 20 marca 2020

Do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

W bieżącym roku znacząco ułatwiliśmy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

Bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Zachęcamy do złożenia wniosku przez internet, tym bardziej, że w związku z podjętymi działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo starszych i niepełnosprawnych mieszkańców miasta, którzy są w grupie szczególnego ryzyka, od poniedziałku 16 marca 2020r. do odwołania Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS w Mysłowicach wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,plakat_2019_wniosek_online
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

Ponadto, w przypadku konieczności dołączenia skanu zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki do wniosku o dofinansowanie (w sytuacji, gdy uczelnia nie jest dostępna z uwagi na podjęte działania w związku z koronawirusem) dopuszczalne jest dołączenie skanu informacji z uczelni  o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośrednictwem USOS lub witryny uczelni). Skan takiej informacji zastępuje w SOW wymagany załącznik do czasu odzyskania możliwości uzyskania odpowiedniego, wymaganego dokumentu.

Więcej informacji o wysokości dofinansowania i zasadach przekazania środków w 2020 roku