Ekonomia Społeczna – Spotkanie

Opublikował: | 11 marca 2020

W związku z zawarciem przez tutejszy Ośrodek porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości społecznej z Regionalnym Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0, w dniu 9.03.2020 r. odbyło się pierwsze z serii spotkań.
Uczestnikami spotkania były m.in. osoby bezdomne przebywające w Tymczasowym Schronieniu dla bezdomnych mężczyzn, a dotyczyło ono przedstawienie oferty Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oraz rozeznania potrzeb i możliwości beneficjentów porozumienia.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0
(Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej)
Siedziba: ul. Kanałowa 32b, 40-748 Katowice
Biuro: ul. Barona 30/209, 43-100 Tychy
e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl

https://rowes.com.pl/
http://ekonomiaspoleczna.org.pl/