Aktualności na temat koronawirusa SARS-CoV-2

Opublikował: | 6 marca 2020

kv_plakat_a3_druk

Aktualności :

Ośrodek Internwencji Kryzysowej - 13.03.2020
Dział Pomocy Środowiskowej oraz Dział Rodzin - 13.03.2020
Dział Świadczeń Rodzinnych - 13.03.2020
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach - 13.03.2020
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach - 13.03.2020
Działalność Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych - 13.03.2020
Dzienny Dom 'Senior+' - 11.03.2020
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach - 11.03.2020
Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosrpawności - 10.03.2020

Dane teleadresowe

32 317 36 13
bozena.prokopiuk@mops-myslowice.pl
K. Obw. I – Bożena Prokopiuk
32 317 36 14
marzena.bieniek@mops-myslowice.pl

K. Obw. II – Marzena Bieniek
32 317 36 15
krystyna.rygiel@mops-myslowice.plK. Obw. III – Krystyna Rygiel
32 317 36 28
brakDOK – Informacja
32 223 74 02
dzialrodzin@mops-myslowice.plKoordynatorzy
32 317 44 74
obwod3@mops-myslowice.plPrac. Socjalni Obw. III
32 317 42 59
obwod2@mops-myslowice.plPrac. Socjalni obwodu II
32 317 44 76
obwod1@mops-myslowice.plPrac. Socjalni Obw. I
32 222 24 21
oik@mops-myslowice.plOśrodek Interwencji Kryzysowej
32 317 44 78
asystenci@mops-myslowice.plASYSTENCI
32 222 54 46
noclegownia@mops-myslowice.plTymczasowe Schronienie
32 223 85 84
son@mops-myslowice.plSekcja ds. Osób Niepełnosprawnych
32 223 85 85
mzon@mops-myslowice.plMiejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności
32 666 30 44
niebieskie.karty@mops-myslowiceNiebieskie Karty
32 317 42 51
swiadczenia@myslowice.plDział Świadczeń Rodzinnych