Nabór kandydatów na stanowisko terapeuty zajęciowego

Opublikował: | 23 stycznia 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko terapeuty zajęciowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (z możliwością późniejszego zawarcia umowy na czas nieokreślony), w wymiarze 3/4 etatu.

Termin i miejsce składania dokumentów:

W terminie do dnia 14.02.2020r. do godz.14.00  dokumenty w języku polskim należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach ul. Gwarków 24   41- 400 Mysłowice w sekretariacie dyrektora I piętro pokój nr 28.

Nabór kandydatów na stanowisko terapeuty zajęciowego