Prace społecznie użyteczne

Opublikował: | 10 stycznia 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach, w związku z planowaną realizacją Prac Społecznie Użytecznych zaprasza podmioty zainteresowane przyjęciem osób bezrobotnych do odbycia prac społecznie użytecznych do złożenia deklaracji w terminie do 31.01.2020r.

Przedmiotowe deklaracje należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ulicy Brzezińskiej 21 pok. nr 1.

Osoba do kontaktu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Pani Magdalena Nowak tel. 32 223 85 84.

Powiatowy Urząd Pracy – Pan Krystian Labiak tel. 32 223 25 82.