Szkolenie dla rodzin zastępczych „Zaburzenia integracji sensorycznej dzieci”

Opublikował: | 20 grudnia 2019

Szkolenie dla rodzin zastępczych „Zaburzenia integracji sensorycznej dzieci”

W dniu 18 grudnia bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach zorganizował szkolenie na temat „Zaburzenia integracji sensorycznej dzieci”. Spotkanie skierowane było do osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.

Szkolenie przeprowadziła pani Magdalena Raczyńska – terapeuta integracji sensorycznej. Prowadząca podzieliła się z uczestnikami swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym.

Udział w szkoleniu dostarczył rodzinom nowych informacji i umiejętności, podnosząc ich kompetencje opiekuńcze.