Rekrutacja 2020 „JA= SUKCES II”,

Opublikował: | 27 grudnia 2019

 

 

logo efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach zaprasza osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub/oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, do udziału w projekcie:

JA= SUKCES II”,

współfinansowanym przez Unię Europejską,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do:

  1. Osób przebywających w pieczy bądź opuszczających pieczę zastępczą (pow. 14 roku życia).
  2. Osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo.
  3. Młodzieży uczącej się (pow. 14 roku życia) pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  4. Osób zagrożonych bądź doznających przemocy w rodzinie.

Proponujemy m. in:

– warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy

– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem

– szkolenia edukacyjne i zawodowe

-wyjazdowe treningi kompetencji społecznych (w czasie wakacji, możliwość zabrania dzieci)

– prawo jazdy kat. B

– treningi efektywnego uczenia się

– indywidualne usługi poszukiwania pracy

PODCZAS ZAJĘĆ GRUPOWYCH ZAPEWNIAMY
OPIEKĘ DLA DZIECI ORAZ POSIŁEK

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi

do 1 lutego 2020r, w MOPS Mysłowice ul. Gwarków 24,

poniedziałek: 7.30-17.00, wt- czw: 7.30- 15.30, pt: 7.30- 14.00 pokój nr 1,

tel.32/317-36-33

Projekt „Ja = Sukces II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego