XIII Konferencja pt. „Złamane dzieciństwo – o różnych aspektach przemocy seksualnej wobec dzieci”

Opublikował: | 31 października 2019

W dniu 29.10.2019r. odbyła się XIII Konferencja dot. Budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Mysłowice pt. „Złamane dzieciństwo – o różnych aspektach przemocy seksualnej wobec dzieci”. Uczestnikami konferencji byli pracownicy socjalni, funkcjonariusze Policji, Prokuratury, pracownicy oświaty, kuratorzy sądowi, przedstawiciele Aresztu Śledczego oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. Celem konferencji było szkolenie z zakresu przemocy seksualnej wobec dzieci, przedstawicieli instytucji podejmujących określone działania wobec rodzin doświadczających przemocy. W konferencji uczestniczyło 150 osób.

Wykłady wygłosiły następujące osoby:

  • Pani Barbara Kunysz – Syrytczyk wykład pt. „Prawne aspekty interwencji wobec dziecka krzywdzonego”
  • Pani Dorota Werner – Strach wykład pt. „Diagnoza i pierwszy kontakt z dzieckiem doświadczającym przemocy seksualnej”
  • Pani Sabina Lasok – Chwiedoruk wykład pt. „Uważnie i bez falstartu przez pole minowe… – zasady interwencji w sytuacji podejrzenia nadużycia seksualnego”
  • Pan Aleksander Mańka wykład pt. „Granice kompetencji specjalistów wsparcia w pracy z dzieckiem – ofiarą nadużyć na tle seksualnym”

Serdecznie dziękujemy Centralnemu Muzeum Pożarnictwa za udostępnienie pomieszczeń oraz wszystkim uczestnikom za udział w w/w konferencji.