„Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Opublikował: | 31 października 2019

28 października 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Mysłowicach odbyło się drugie spotkanie inicjujące powołanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie adresowane było do przedstawicieli instytucji rożnych sektorów działających lokalnie między innymi w obszarze pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu, sądownictwa i ochrony zdrowia.
Pani Izabella Nowak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęła spotkanie .
W kolejnej części spotkania prowadzący spotkanie przedstawiciele Centrum Doradztwa Strategicznego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej krótko scharakteryzowali model oraz podsumowali dotychczas zrealizowane działania w ramach projektu.
Druga – warsztatowa część spotkania prowadzona przez trzech moderatorów metodą „World cafe” skoncentrowana była na określeniu głównej, zasadniczej aspiracji dla Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego, wypracowaniu wartości, zasad pracy organizacyjnej i standardów komunikacji, w oparciu o które ma działać PZK.
W tej części spotkania bardzo aktywnie uczestniczyli zaproszeni goście, którzy wnieśli cenne sugestie dotyczące współpracy oraz zasad mogących podnieść jakość tej współpracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji oświaty, kultury, sportu, sądownictwa, Policji, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, rynku pracy i pomocy społecznej. Tak liczna i zarazem zróżnicowana grupa bezpośrednio przełożyła się na poziom i efektywność warsztatów. Projekt „Kooperacje 3 D…” odbierany jest przez uczestników z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem.
Całość spotkania zamykały konsultacje indywidualne, które były doskonałą okazją do  zadania nurtujących pytań ekspertowi i animatorom. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i zachęcamy do owocnej współpracy przy realizacji projektu.