Nowości w Programie wyrównywania różnic między regionami III

Opublikował: | 17 października 2019

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępności do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III. Wnioski można składać od 1 października do 30 listopada do Oddziału Śląskiego PFRON (Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10/8), który weryfikuje je pod względem formalnym i merytorycznym oraz podejmuje decyzje o przyznaniu dofinansowania. Oddział jest również odpowiedzialny za podejmowanie decyzji finansowych, zawieranie oraz rozliczanie umów.

Szczegółowe warunki pomocy znajdują się w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych ogłoszonych na stronie internetowej Funduszu.